Informarea privind Planul de management al Ariei naturale protejate „Fanetele seculare Ponoare”, sit Natura 2000, aflat pe teritoriul comunei Bosanci


Agentia pentru Protectia Mediului Suceava si Asociatia „Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina“ a organizat in data de 29 martie 2013, ora 12,00, la sediul Primariei Bosanci, informarea privind Planul de management al Ariei naturale protejate „Fanetele seculare Ponoare”, sit Natura 2000, aflat pe teritoriul comunei Bosanci.
Actiunea a vizat informarea si consultarea autoritatilor publice si a publicului, interesate de efectele implementarii planului de management pentru aria naturala protejata. Actiunea de informare a fost realizata in cadrul proiectului „Conservarea biodiversitatii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fanetele seculare Ponoare si Fanetele seculare Frumoasa”, SMIS-CSNR 36224, proiect finantat prin Programul POS Mediu.
„Cunoscandu-se reticenta populatiei fata de restrictiile pe care le presupune faptul ca au in proprietate sau folosinta terenuri in interiorul sau vecinatatea ariei naturale protejate ”Fanetele seculare Ponoare” (sit natura 2000), eficienta implementarii Planului de management necesita un dialog cu cetatenii, precum si cu autoritatile publice care au atributii administrative in zona pe care o administreaza (de exemplu, obligativitatea includerii acestora in Planurile de Urbanism General al Comunei Bosanci)” declara managerul proiectului, Beatrice Stefanescu. Acestea vizeaza o buna constientizare a luarii deciziilor si asigurarea transparentei actului decizional administrativ fata de populatie.

Imagini din timpul evenimentului

<< Acasa >> | << Noutati >>


Copyright© 2013, GEC Bucovina