In data de 22 iunie 2012 s-a desfasurat marsul tinerilor ecologisti de la Scoala cu clasele I - VIII din Moara Nica, pentru promovarea valorii ecosistemului din situl "Fânetele seculare Frumoasa". Actiunea a fost organizata în cadrul proiectului „Conservarea biodiversitatii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fânetele seculare Ponoare si Fânetele seculare Frumoasa”, SMIS-CSNR 36224, proiect finantat prin Programul POS Mediu, axa prioritara 4: Sector protectia naturii, cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala.

 

 

<< Acasa >> | << Noutati >>


Copyright© 2012, GEC Bucovina