Titlu:  „CONBIOMOLDAVIA - Conservarea biodiversitatii printr-un management adecvat al ariei naturale protejate "MOLDOVA SUPERIOARA" contract 141042/17.06.2013, SMIS-CSNR 43343”

Descrierea proiectului
Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina, in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul „Conservarea biodiversitatii printr-un managemnt adecvat al ariei naturale protejate Moldova Superioara”, acronim ConBioMoldavia, ca urmare a semnarii Contractului de finantare nr. 141042/17.06.2013, cod SMIS-CSNR 43343, conform Ordinului ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 1410 din 05.06.2013.
Proiectul a fost aplicat in cadrul POS Mediu, Axa prioritara 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii si este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Obiectivul general al proiectului il constituie: dezvoltarea durabila, protectia si conservarea biodiversitatii in aria naturala protejata „Moldova Superioara” prin asigurarea unui management integrat al acesteia.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Asigurarea unui management eficient al speciilor si habitatelor de importanta comunitara si/sau importanta nationala din aria naturala protejata „Moldova Superioara”, prin elaborarea planurilor de management pentru aceasta.
• Constientizarea si informarea populatiei, a factorilor interesati asupra obiectivelor de conservare din aria naturala protejata „Moldova Superioara”, crescand gradul de responsabilitate ecologica.

Denumire beneficiar:
Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare Bucovina Suceava (GEC Bucovina), in parteneriat cu Asociatia de Initiativa Democratica si Ecologica (EUDEMOS)

Valoarea totala a proiectului este de 532.852 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila de la Fondul European de Dezvoltare Regionala, fara TVA, este de 404.496 lei, iar valoarea eligibila nerambursabila din bugetul de stat, fara TVA, este de 44.944 lei; valoarea TVA aferenta valorii eligibile este de 83.412 lei.

Stadiul proiectului:

  • Perioada de implementare a proiectului de la 1 iulie 2013 pana la 30 aprilie 2015.
  • Durata de implementare: 22 luni

Site-ul proiectului:

Vizitati web site-ul proiectului.
Copyright© 2002 - 2013, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina