Caravana Ecologistă „SĂPTĂMÂNA VERDE” la Cernăuţi

Suceava, 23 Mai 2007

Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina organizează în perioada 23 – 30 mai 2007, la Cernăuţi, manifestările „Caravanei Ecologiste – SĂPTĂMÂNA VERDE”, cu o tematică reflectând anotimpul PRIMĂVARA. Manifestarea se află la a doua ediţie, fiind iniţiată de către organizaţia GEC Bucovina în cadrul proiectului „Caravana ecologistă Săptămâna Verde - Proiect pentru promovarea dezvoltării durabile prin cooperare transfrontalieră româno-ucraineană în domeniul protecţiei mediului”, cu scopul de stimulare a cunoaşterii reciproce a problemelor, năzuinţelor şi nevoilor comune, de căutare în comun a soluţiilor convenabile, stimulării dezbaterii publice şi asigurării unor canale de informare şi comunicare durabile între cetăţeni şi instituţiile cu atribuţii în protejarea mediului, a sănătăţii populaţiei, a educaţiei, curăţeniei şi ordinii publice. Prima ediţie, dedicată anotimpului IARNA, s-a desfăşurat în România, în localităţile Suceava, Rădăuţi, Vicovu de Sus, Gălăneşti şi Bilca. Proiectul este cofinanţat de către Uniunea Europeană şi de către Guvernul României, prin Programul Phare CBC 2004-2006.

Proiectul este implementat de un consorţiu alcătuit din organizaţiile ecologiste GEC Bucovina şi Bukvitsa şi partenerii asociaţi Agenţia Regională de Ecologie Cernăuţi, Primăriile municipiului Rădăuţi, oraşului Vicovu de Sus, comunelor Gălăneşti şi Bilca şi Asociaţia pentru Educaţie Cultural-Ştiinţifică „Estica” Suceava.

Programul manifestărilor „de primăvară” a fost conceput împreună cu partenerii şi asociaţii din România şi Ucraina şi include activităţi de relaţionare ale participanţilor din cele două ţări, sub forma unui set de acţiuni care vor debuta miercuri, 23 martie a.c. la Cernăuţi, şi se vor desfăşura până în data de 30 martie a.c.

Seria de manifestări „SĂPTĂMÂNA VERDE – PRIMĂVARA” va cuprinde seminarii şi forumuri ale ecologiştilor, activităţi practice de ecologizare, lansare de carte şi întâlniri cu autorii, vernisaj al expoziţiei de caricatură „100% Natural” şi şi-a propus să creeze locul şi cadrul pentru ca participanţii să-şi enunţe şi comunice către ceilalţi problemele, greutăţile, neconcordanţele întâmpinate în activităţile având drept obiect protejarea naturii, dar şi rezultatele, succesele, propunerile şi soluţiile de rezolvare, în spiritul dezvoltării durabile prin cooperare, dialog şi respect reciproc.

Participarea celor interesaţi şi a invitaţilor este gratuită şi accesul publicului liber.

„Prin antrenarea tinerilor în aceste manifestări, se urmăreşte sensibilizarea şi informarea activă a acestora, cu adaptarea informaţiei la nivelul de percepţie specific lor. Se are în vedere viitoarea implicare şi participarea publică a acestora în comunităţile în care trăiesc. Tinerii pot deveni promotorii schimbării de mentalitate. În acelaşi timp, prezenţa lor la manifestări are rolul unui permanent „remember” adresat adulţilor, în ceea ce priveşte moştenirea lăsată de aceştia generaţiilor viitoare.” declară Loreta Cauteş, vicepreşedinte al organizaţiei „Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina”.

Persoane de contact: Costel CĂLINESCU – responsabil proiect, Loreta CAUTEŞ, vicepreşedinte GEC Bucovina GEC Bucovina : Suceava, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter, tel. +40230/531996, fax +40230/523365, e-mail: gecbucovina@rdslink.ro, website: www.gecbucovina.ro şi www.ecosv.ro

 

<< Back >> << Home >>


Copyright© 2002-2006, Ecological Group for Co-operation - GEC Bucovina