Palmares de proiecte si activitati GEC

 

 • "PAZEWAIA - Parteneriate pentru Activitati Industriale cu Zero Deseuri" contract DACHI 2013 / 108275"
  finalizat
  Viziunea proiectului: implementarea principiilor Simbiozei industriale prin realizarea de parteneriate care sa conduca la activitati industriale cu zero deseuri.
  PAZEWAIA este o extensie a Proiectului ECOREG, desfasurat in judetul Suceava (2009-2011), cuprinzand acum judetele din Nordul Romaniei.

  [ ...mai mult... ]

 • "CONBIOMOLDAVIA - Conservarea biodiversitatii printr-un management adecvat al ariei naturale protejate 'MOLDOVA SUPERIOARA'" contract 141042/17.06.2013, SMIS-CSNR 43343"
  finalizat
  Proiectul propune dezvoltarea durabila, protectia si conservarea biodiversitatii în aria naturala protejata „Moldova Superioara” prin asigurarea unui management integrat al acesteia.

  [ ...mai mult... ]

 • "PULSATILLA - Conservarea biodiversitatii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate "Fânetele seculare Ponoare" si "Fânetele seculare Frumoasa" contract 134321/20.10.2011, SMIS-CSNR 36224"
  finalizat
  Proiectul propune dezvoltarea durabila, protectia si conservarea diversitatii biologice în ariile naturale protejate "Fânetele seculare Ponoare" si "Fânetele seculare Frumoasa" prin asigurarea unui management integrat al acestora.

  [ ...mai mult... ]

 • THINK GREEN - Models of Application for the Local Agenda 21 in the Romania – Ukraine – Republic of Moldova cross-border context,
  finalizat
  Proiectul propune implementarea Agendei 21 in contextul transfrontalier prin intermediul unor metode noi si originale care implica cooperarea intre autoritatile publice si societatea civila pentru o dezvoltare durabila.

  [ ...mai mult... ]

 • Bucovina Albastra - Proiect pentru educatia si constientizarea populatiei rurale privind prevenirea poluarii apelor,
  finalizat
  Proiectul propune crearea si dezvoltarea unei atitudini participative a membrilor comunitatilor rurale privind managementul apelor, pentru prevenirea si reducerea poluarii printr-un program complex de comunicare: informare – cunoastere – asumare – participare.

  [ ...mai mult... ]

 • EVUE - Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa, 2007 – 2013
  URBACT este un program european care faciliteaza schimbul de informatii in vederea promovarii dezvoltarii durabile. Programul ofera posibilitatea oraselor sa conlucreze in scopul obtinerii de raspunsuri la provocarile urbane majore, confirmand rolul crucial pe care centrele urbane il au in confruntarea cu schimbarile tot mai complexe prin care trece societatea.

  [ ... mai mult ... ]

 • Eco-Transparenţa Proiect pilot pentru ecologizarea deciziilor administrative cu impact asupra peisajului citadin sucevean, 20.01.2010 – 19.11.2010
  Proiectul este finanţat prin programul: Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei de către Uniunea Europeană.

  [ ... mai mult ... ][...Portal Eco-Transparenta...]

 • Aplicarea principiilor ecosistemelor industriale în dezvoltarea regională, 01.02.2009 – 01.10.2011
  Proiectul este finantat de Comisia Europeana si îşi propune să testeze în România, Suceava, conceptul de “simbioză industrială”, implementat cu succes printr-un program guvernamental în Marea Britanie (National Industrial Symbiosis Programme).
  Consortiu de implementare:
  • Ministerul Mediului (beneficiar coordonator),
  • International Synergies Ltd. Marea Britanie (beneficiar partener),
  • INCD ECOIND Bucureşti (beneficiar partener),
  • Grupul Ecologic de Cooperare GEC Bucovina (beneficiar partener).

[ ... mai mult ... ]

 • Amfiteatrul dezvoltarii durabile transfrontaliere romano – ucrainene, 30.11.2007 – 21.11.2008
  Proiectul este finanţat prin programul de vecinătate România – Ucraina 2004 – 2006, PHARE CBC 2005
  Contract RO 2005 / 017 – 539.01.01.28
  Solicitant: Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina
  Partener: Organizatia neguvernamentala „BUKVITSA” Cernauti, Ucraina
  Asociat : Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România, Filiala Suceava.
  [ ... mai mult ... ] [ Prezentare proiect ]

 • Clean Water, 18 octombrie 2007-17 octombrie 2008
  Proiectul este finantat prin programul de vecinătate România-Ucraina, PHARE CBC 2005 - prioritatea 3: "People to people",
  Partener: Organizaţia neguvernamentală „BUKVITSA” Cernăuţi, Ucraina.
  Asociat : Primăria Comunei Gălăneşti, judeţul Suceava, România.
  Finalizat [ ... mai mult ... ]
 • Sa ocrotim arborii Bucovinei, august 2007 - iulie 2008
  Proiectul este finantat de catre Administratia Fondului pentru Mediu si propune educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, importanţa conservării biodiversităţii, prin susţinerea ariilor naturale protejate în strategia generală de mediu. Proiectul va pune bazele metodologice pentru întocmirea paşaportului arborilor remarcabili, din zona Bucovinei. În curs de implementare. [ ... mai mult ... ]

 • Valori europene pentru tinerii de langa frontiere, 2006 - 2007
  Proiectul vizeaza informarea europeana specifica, prin dezvoltarea unei imagini concrete a integrarii europene, adaptate specificului grupului tinta (tinerii) si zonei de implementare (localitati la granita Romaniei cu Ucraina) si dezvoltarea de instrumente in cadrul unui program inovativ de promovare a valorilor europene de cooperare si dezvoltare durabila, interculturalitate si identitate etnica, institutii europene, circulatie, dialog si toleranta. Proiectul este finantat de catre Reprezentanta Uniunii Europene in Romania, pri Programul de Microproiecte "Fondul Europa". [ ... mai mult ... ]

 • CARAVANA ECOLOGISTA "SAPTAMANA VERDE" - Proiect pentru promovarea dezvoltarii durabile prin cooperarea transfrontaliera romano-ucraineana in domeniul protectiei mediului, finantat in cadrul Phare CBC 2004, Programul de Vecinatate Romania - Ucraina; in curs de implementare, 2006 - 2007
  Stimularea apropierii intre oameni si comunitati, prin contacte bilaterale in cadrul unor activitati-eveniment, desfasurate mai ales cu tineri, de ambele parti ale granitei romano-ucrainiene si promovarea cunoasterii, respectului reciproc si grijii fata de mediul natural, in spiritul valorilor dezvoltarii locale durabile prin cooperare, pace si cordiala vecinatate. [ ... mai mult ... ]

 • PROMPC - Participarea cercetarii romanesti in parteneriate stiintifice internationale pentru promovarea modelelor de productii curate, 2006 - 2008
  Cresterea gradului de competitivitate si de compatibilitate a cercetatorilor romani inclusi in proiect, pentru integrarea in aria internationala de cercetare, consolidarea pozitiei si vizibilitatii internationale a organizatiilor participante la proiect, prin promovarea conceptului modern al Productiei Curate de protejare a naturii si de conservare a resurselor. [ ... mai mult ... ]

 • SEMNAL - Bucovina intre acquis si praxis. Proiect semnal pentru implementarea acquis-ului comunitar, privind protectia mediului, 2006 - 2007
  Deblocarea mecanismelor de gandire orientate doar spre bunastarea personala indiferent de implicatii, schimbarea polaritatii constiintei civice, utilizarea unor elemente surpriza, argumente simple şi relevante, în cadrul unui „asediu” mediatic, dialog social complex, bazat atat pe argumente stiintifice, tehnice si metodologice, cat si pe elementele de impact direct de tip mediatic socio-cultural si civic. [ ... mai mult ... ]

 • eco-GENETICA - Proiect de valorificare publica on-line a informatiilor ecogenetice, pentru sisteme de agricultura ecologica adecvate zonei de nord a romaniei, 2004 - 2006
  Conceptualizarea unui sistem modular de structuri de date si functionalitati, pentru acces public la informatia ecogenetica, sincronizarea realizarii practice a modulelor functionale cu aplicatiile deja in functiune si previzionarea evolutiei cerintelor informationale si informatice. [ ... mai mult ... ]

 • MPC - Modele de productie curata, 2005
  Program integrat de instruire in scopul orientarii si generarii unui nou mod de gandire si actiune in domeniul mediului, prin dezvoltarea unor practici de productie prietenoase pentru mediu, in urma implementarii Productiei Curate. [ ... mai mult ... ]

 • ECOSATROMSistem integrat de organizare, marketing si management al comunitatilor rurale defavorizate, prin transfer de solutii stiintifice conforme acquis-ului comunitar, 2003-2005
  Elaborarea de modele functionale si metodologice privind managementul integrat al colectivitatilor rurale defavorizate, cu optimizarea dimensionarii exploatatiilor ecologice, conceptia, realizarea si implementarea unui sistem integrat de organizare, marketing si management al acestor comunitati, prin transfer de solutii stiintifice conforme acquis-ului comunitar. [ … mai mult … ]

 • ECO-BIOTEH - Valorificarea ecologica si economica a deseurilor agro-zootehnice prin transfer de biotehnologii de epurarea apelor uzate, 2002-2004
  Proiectul si-a propus sa prezinte conceptele de baza si tendintele actuale pe plan mondial si regional, referitoare la epurarea cu plante acvatice a apelor reziduale provenite din microfermele agro-zootehnice. Se prezinta rezultatele si stadiul experimentarilor privind transferul de tehnologie pentru bioepurarea cu plante acvatice intr-o ferma de crestere a bovinelor.
  [ ... mai mult ... ]

 • AMFERM - Amfiteatrul micilor fermieri, 2004
  Cresterea gradului de includere sociala a tinerilor neorientati profesional, a somerilor, a persoanelor apartinand grupurilor defavorizate si a celor care doresc o reorientare profesionala, prin atragerea la meserii traditionale si prin utilizarea intensiva a gospodariilor proprii. [ … mai mult … ]

 • VOLUNTARIA 2003 - Forta de interventie locala, 2003
  Crearea si dezvoltarea unui Centru de voluntariat civic al GEC Bucovina, pentru protejarea mediului urban de agresiunile facute din neglijenta, prin abandonarea de deseuri si poluare industriala, în localitate si in zona. [ ... mai mult ... ]

 • SAFE - Apara natura chiar daca nu te vede nimeni!
  Scaderea gradului de poluare a mediului urban si natural prin constientizarea populatiei privind faptul ca pastrarea resurselor naturale in stare curata, nealterate de neglijenta umana, sporeste calitatea vietii locuitorilor prin cresterea numarului de turisti, reducerea fondurilor destinate activitatilor de curatenie, prosperitate zonala, grad de sanatate publica ridicat. [... mai mult ... ]

 • TRANSECOMediul si cooperarea transfrontaliera, 1997 – 2003
  Seria de simpozioane nationale cu participare internationala s-au desfasurat anual in perioada 1997 – 2003. Asociatia GEC Bucovina a promovat in cadrul acestor manifestari ideea ca grija pentru starea mediului este o prioritate a cooperarii bilaterale si un domeniu in care trebuie armonizata legislatia europeana cu cea nationala.

 • Salonul international de caricatura ecologista „100% natural”
  Educatie ecologica prin cultura.
  Proiectul a fost initiat in anul 2002, impreuna cu FECO (Federatia Internationala a Asociatiilor de Caricatura) si continuat cu editii anuale in organizarea proprie a Asociatiei. Participarea a fost de prestigiu, salonul reusind sa totalizeze – peste 2000 de lucrari primite, 300 participanti, din 50 tari. [ ... mai mult .... ]

 • Itinerarea in Europa a expozitiei “100% natural”
  La initiativa Centrului de Informare al Comisiei Europene din Romania, prin dl. Jonathan Scheele, Ambasadorul Comisiei Europene la Bucuresti, Salonul "100% Natural" a cunoscut un itinerariu european impresionant: Bucuresti, Helsinki, Vilnius, Madrid, Lisabona, Bruxelles, Strassbourg, Cernauti. [ ... mai mult ... ]

 • Concurs international de eseuri si idei ecologiste "Exercitii cu Natura" [ ... mai mult ... ]

 • Editare volume de literatura tehnico-stiintifica [ ... mai mult ... ]

 • Programe de educatie ecologista cu elevi in scoli si licee din Suceava, Radauti, Cacica, Gainesti, Forasti, Vadu Moldovei, Campulung Moldovenesc, Ipotesti, Scheia, Gura Humorului, Casvana, Dolhasca, Ciocanesti, Frasin, Falticeni, Malini, Baia, Brodina, Stroiesti, Vatra Dornei, Iacobeni, Dumbraveni, Bosanci, Siret, Siminicea, Botosani, Rachiti, Popauti etc.

            S-au organizat si sustinut prelegeri cu tematicile:

            - “Activitatile antropice si factorii de mediu”,

            - “Deseurile lemnoase, factori poluanti ai mediului”,
            - “Managementul ariilor protejate”,
            - “Conservarea patrimoniului natural in mediul rural”,
            - “Impreuna pentru o localitate curata”,
            - “Oameni de casa, gospodari de clasa”,
            - “Toti pentru curatenia orasului”,
            - „Cel mai frumos verde este in scoala mea”,
            - „Pasi verzi pe asfaltul gri";


 • Ateliere stiintifice cu parteneri din Republica Moldova si Ucraina

 • Centrul Cultural Bucovina

 • Educatie ecologica in scoli si licee

 • Actiuni de curatare si ocrotire a unor zone poluate

 • Salonul de caricatura cu tematica ecologista RICANA '99

 • Editare carti, reviste, pliante, bannere, pancarte cu indemnuri ecologiste
<< Acasa >>

Copyright© 2002 - 2011, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina