Cod Project: LIFE07 ENV/RO/000690

Titlu:  Aplicarea principiilor ecosistemelor industriale în dezvoltarea regională

Acronim: ECOREG

Descrierea proiectului
Proiectul îşi propune să testeze în România conceptul de “simbioză industrială”, implementat cu succes printr-un program guvernamental în Marea Britanie (National Industrial Symbiosis Programme).
"Simbioza industrială” are la bază principiul simbiozei din sistemele naturale, prin valorificarea produşilor secundari şi a deşeurilor rezultate dintr-un ciclu de producţie în cadrul unui alt ciclu, reducându-se astfel cantităţile de materii prime folosite în industrie şi revalorificându-se deşeurile/produşii secundari.
Se propune un mod nou de a privi activitatea economică, în care preocupările pentru mediu (atât de costisitoare) sunt transformate în oportunităţi, profit şi beneficii (inclusiv materiale), prin acţiunea coordonată, concertată, a mai multor operatori economici şi a comunităţilor locale. Se vizează astfel o eficienţă crescută în utilizarea materiei şi energiei.
Aceste acţiuni ar putea contribui la menţinerea locurilor de muncă şi dezvoltarea unei activităţi economice sustenabile cu protejarea mediului, deoarece îşi propune să identifice noi direcţii de acţiune care să îmbunătăţească performanţa operatorilor economici şi sociali.
Prin acest proiect pilot se are în vedere şi evaluarea în România a oportunităţii unui viitor program de simbioză industrială, la scară naţională.
Consorţiul de implementare:
Ministerul Mediului (beneficiar coordonator),
International Synergies Ltd. Marea Britanie (beneficiar partener),
INCD ECOIND Bucureşti (beneficiar partener),
Grupul Ecologic de Cooperare GEC Bucovina (beneficiar partener).

Valoarea proiectului: 3.258.590 lei (880,700,00 euro)

Surse de finanţare
Programul Comunitar LIFE+ : 41,48%;
Guvernul României (cofinanţarea naţională): prin Ministerul Mediului şi Ministerul Economiei: 39 %;
Contribuţii ale partenerilor: 19,52%

Stadiul proiectului:

    • Cererea de finanţare a fost aprobată în Şedinţa Comitetului LIFE+ din 28 iulie 2008.
    • Acesta este unul din cele patru proiecte LIFE+ aprobate de către COM pentru România pentru sesiunea 2008 şi este primul proiect LIFE depus de către Ministerul Mediului în calitate de coordonator.

     

<< Proiecte >> | << Acasa >>
Copyright© 2002 - 2006, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina