ProMPC7 – Participarea cercetării româneşti în parteneriate ştiinţifice internaţionale pentru promovarea modelelor de producţii curate.


Programul CORINT
Contract nr. 100 / 06.08.2006
Autoritate Contractantă: Centrul Naţional de Management Programe
Perioada de derulare: August 2006 - Mai 2008

Programul de cercetare de excelenţă CEEX 2006 vizează creşterea nivelului de compatibilitate şi competitivitate al cercetării românesti în vederea integrării în aria europeană de cercetare şi pregătirii participării la viitorul PC7. În acest context, propunerea de proiect ProMPC se aliniază cerinţelor de creştere prin diseminare largă, a gradului de asimilare, aplicare şi dezvoltare a cunoştinţelor, serviciilor şi tehnologiilor avansate, de către mediul economic românesc, pentru a face faţă evoluţiei şi concurenţei internaţionale. Echipa de elaborare a proiectului propune dezvoltarea reţelei de multiplicare CNPC,  cu scopul de a transfera idei şi soluţii ştiinţifice către mediul economic şi social, de a-l apropia de cerinţele şi reglementările Uniunii Europene. Activităţile şi acţiunile proiectului susţin creşterea capacităţii organizaţiilor partenere la proiect şi a celor atrase, de a participa în mod performant la programele internaţionale de colaborare ştiinţifică, tehnică şi tehnologică. Echipa are în vedere şi aspectul consolidării poziţiei instituţiilor româneşti de CDI în domeniul promovării conceptului de producţie curată, în cadrul reţelelor europene şi internaţionale (CNPC, EEB, ERA-Net s.a.).

Obiectivul particular al proiectului este realizarea suportului metodologic şi conceptual necesar conectării activităţilor şi sectoarelor româneşti la miscarea mondială a producţiei curate, prin diseminare largă şi informare publică privind strategiile eco-eficiente de dezvoltare continuă, în scopul îmbunătăţirii performanţelor de mediu în acord cu politicile regionale, naţionale şi sectoriale. Se vor disemina practici noi, bazate pe cunoştinţe ştiinţifice avansate, ecologic viabile, ca cerinţă a promovării dezvoltării durabile.

Activităţile proiectului sunt: organizarea vizitei echipei proiectului la EEB (Bruxelles), stabilirea de contacte internaţionale în domeniul producţiei curate, organizareawork-shop-urilor şi conferinţei cu participare internaţională “CleanProd-2007”,organizarea sesiunilor de diseminare cunoştinţe “ProMPC (8 regiuni de dezvoltare), dezvoltarea reţelei CNPC – nodul “Producţia curată la Frontierele UE”, organizarea reţelei locale/regionale de multiplicatori pentru nodul nou creat, redactare “Ghid de accesare fonduri internaţionale”.

Prezentarea Propunerii (Oferta tehnică) - Limba Română

Consorţiu de Realizare

Plan de realizare

Sesiunea ProMPC - Regiunea de dezvoltare Centru

Sesiunea ProMPC - Regiunea de dezvoltare Nord-Est

Sesiunea ProMPC - Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov

Sesiunea ProMPC - Regiunea de dezvoltare Vest

Sesiunea ProMPC - Regiunea de dezvoltare Sud-Est

Sesiunea ProMPC - Regiunea de dezvoltare Sud-Vest

Sesiunea ProMPC - Regiunea de dezvoltare Nord-Vest

Sesiunea ProMPC - Regiunea de dezvoltare Sud

Conferinţa internaţională RFDI-Eurasia

Vizita echipei proiectului la Biroul European de Mediu - EEB

Imagini ale participarii echipei GEC Bucovina la workshop-ul organizat in mai 2008 la Bucuresti la sediul IPA din Calea Floreasca

Participare GEC Bucovina la Gala Societatii Civile, Editia VI, 2008

           Partea I   Partea a II-a    Partea a III-a

Imagini de la Primaria Municipiului Suceava cu ocazia participarii echipei de la GEC Bucovina la Simpozionul international pe teme de protectie a mediului CIVITAS 2008

Rezumat proiect

           Romana / Engleza

Ghid de accesare a fondurilor europene in vederea implementarii modelelor de productie curate

Materiale promovare

           Afise   Banner    Mapa    Pliante


CleanProd 2007

Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina, în parteneriat cu Universitatea "Ştefan cel Mare Suceava" şi I.P.A. S.A. Bucureşti organizează ediţia 2007 a Conferinţei cu participare internaţională CleanProd 2007, în zilele de 20 – 21 septembrie 2007, în Sala de conferinţe “Dimitrie Leonida” a Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, cu tematica principală “Promovarea Modelelor de Producţii Curate prin parteneriate ştiinţifice internaţionale”, manifestare cofinanţată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin programul CEEX, Modul III, CORINT.
[descarcare invitatie]                                        [download invitation - english]

Înscrierea participanţilor la simpozion se va putea face până la 20 august 2007, printr-un mesaj electronic adresat comitetului de organizare, în care se va include titlul comunicărilor, numele autorilor şi un rezumat.

Circulara a II-a, cu detalii despre formatul articolelor, informaţii despre cazare, adrese utile etc. va fi difuzată până pe 1 septembrie.

Materiale conferinta:
Prezentare proiect ProMPC
Pliant CleanProd 2007
Afis CleanProd 2007  |  Banner CleanProd 2007
           

<< Proiecte >> | << Acasă >>
Copyright© 2002 - 2007, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina