Amfiteatrul dezvoltării durabile transfrontaliere romano – ucrainene
Proiect finanţat prin programul de vecinătate România – Ucraina 2004 – 2006, PHARE CBC 2005
Contract RO 2005 / 017 – 539.01.01.28
Perioada de derulare: 30.11.2007 – 21.11.2008
Parteneri:
Solicitant: Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina
Partener: Organizaţia neguvernamentală „BUKVITSA” Cernăuţi, Ucraina
Asociat : Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Filiala Suceava

 

Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea protecţiei mediului prin armonizarea sistemelor de management de mediu, comune zonelor de frontieră româno-ucrainene în scopul asigurării dezvoltării durabile a euroregiunii „Prutul de Sus.
Obiective specifice:

  • Pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la dezvoltarea durabilă a societăţii în regiunea transfrontalieră româno-ucraineană;
  • Actualizarea şi armonizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul protecţiei mediului, prin promovarea conceptului de dezvoltare durabilă;
  • Înfiinţarea Centrului Local de Dezvoltare Durabilă;
  • Promovarea de programe de EDD, destinate sensibilizării publicului la toate nivelele, prin mijloace de tehnologia informaţiei;
  • Conştientizarea cetăţeanului consumator.

Grupul „ţintă” căruia i se adresează proiectul este reprezentat de responsabilii cu protecţia mediului din agenţii economici, din judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi cu experienţă anterioară în domeniul legislaţiei de mediu, a elaborării politicilor şi strategiilor de mediu. Se estimează că Seminarul de informare, documentare şi instruire profesională va fi frecventat de un număr de 30 persoane din care un număr de 10 persoane ucrainene, dornice să-şi dezvolte abilităţile manageriale în domeniul mediului şi care vor activa în cadrul Centrului Local de Dezvoltare Durabilă (CLDD).
Beneficiarii finali vor fi persoanele informate, orientate şi consiliate în cadrul CLDD – se estimează un număr de 1000 persoane din care 200 persoane ucrainene din zona de transfrontalieră româno – ucraineană.

Proiectul propune un program intensiv de instruire a responsabililor cu protecţia mediului, români şi ucraineni, din zona de graniţă dintre judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi privind dezvoltarea durabilă, constituirea Centrului Local pentru Dezvoltare Durabilă, în scopul informării, orientării şi consilierii atât a cetăţeanului consumator, cât şi a agenţilor economici. Programul de instruire/perfecţionare promovează:
- cooperarea regiunilor de frontieră în ţările Europei Centrale şi de Est şi cu regiunile învecinate ale UE, să asiste ţările în curs de aderare pentru depăşirea problemelor specifice de dezvoltare, în interesul populaţiei locale şi într-o manieră compatibilă cu protecţia mediului;
- crearea şi dezvoltarea de reţele de cooperare pe ambele părţi ale frontierelor şi să stabilească legături între aceste reţele şi reţelele comunitare.
Prin acest proiect se iniţiază un nou model de instruire în sfera informării şi instruirii profesionale a responsabililor cu protecţia mediului din agenţii economici situaţi în zona transfrontalieră romano-ucraineană dintre judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi, pentru a răspunde nevoilor şi exigenţelor europene de protecţie a apei, aerului şi a solului şi ale prevenirii poluărilor accidentale şi pentru aplicarea practică a cunoştinţelor predate.


Formular inscriere curs


Seminare de informare - Instruire profesionala proiecte

<< Proiecte >> | << Acasa >>
Copyright© 2002 - 2006, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina