Sa ocrotim arborii Bucovinei

Proiectul este finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu şi se derulează în perioada august 2007 – iulie 2008.
Obiectivul general al proiectului este educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, importanţa conservării biodiversităţii, prin susţinerea ariilor naturale protejate, în strategia generală de mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- întărirea rolului copiilor şi tineretului în acţiunile de dezvoltare durabilă, aşa cum este definită în cele 27 de principii ale Declaraţiei de la Rio;
- promovarea educaţiei, conştientizării publice şi a instruirii în ceea ce priveşte mediul înconjurător;
- informarea în sprijinul luării deciziilor locale de acţiune;
- protejarea componentelor mediului natural;
- elaborarea paşaportului pentru arbori remarcabili din judeţul Suceava.
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este reprezentat de elevii şcolilor sucevene. S-a decis adresarea către acest segment deoarece copiii şi tinerii sunt receptori direct implicaţi, deosebit de importanţi pentru modelul viitor de cetăţean instruit şi responsabil faţă de problematica de mediu. Lor li se va induce şi mândria de a locui într-o zonă curată, cu o diversitate biologica cunoscută şi recunoscută, integrată în marea familie europeană.

Beneficiarii proiectului sunt colectivităţile locale, care vor aplica mesajul ecologist al proiectului, şi nu în ultimul rând vor beneficia de îmbunătăţirea percepţiei din punct de vedere turistic al localităţii lor.

Al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu (2001-2010), numit şi „Alegerea noastră, viitorul nostru” a identificat 4 arii prioritare ce definesc direcţiile de acţiune ale politicii de mediu, printre acestea protecţia naturii şi biodiversitatea, care are ca obiectiv îndepărtarea ameninţărilor la adresa speciilor pe cale de dispariţie şi a mediilor lor de viaţă în Europa. Astfel, proiectul „Să ocrotim arborii Bucovinei” se înscrie în eforturile europene comune de identificare a problemelor legate de protejarea mediului natural şi prezentarea măsurilor pentru rezolvarea acestor probleme.

Flora şi fauna judeţului Suceava îi conferă o inegalabilă frumuseţe şi atractivitate. Ponderea vegetaţiei este dată de păduri, care ocupă peste 52% din suprafaţa judeţului, cu o compozitie de 79,4% răşinoase şi 20,6% foioase. În judeţul Suceava există 2 parcuri naţionale şi 22 rezervaţii naturale, precum şi exemplare de arbori protejaţi: Stejarul de la Cajvana, Fagul roşu din Suceava, Pinul de Himalaia din Câmpulung Moldovenesc, Stejarul de la Botoşana (plantat de domnitorul Ştefan Cel Mare), Castanul comestibil şi Părul secular de la Ilişeşti, Arinul lancilat din Vatra Dornei, Ginkgo biloba din Şcheia, Calafindeşti şi Siret.

Proiectul va pune bazele metodologice pentru întocmirea paşaportului arborilor remarcabili. Acest paşaport va cuprinde: date generale despre aria protejată, argumentarea ştiinţifică, harta-schemă de amplasare a arborelui remarcabil. Aceste informaţii sunt necesare elaborării planurilor de acţiune în domeniul conservării biodiversităţii, în lipsa cărora pot fi întreprinse acţiuni care dăunează iar, în multe cazuri, duc la dispariţia unor populaţii de plante şi animale rare. Pentru a elimina aceste dificultăţi, se propune inventarierea biodiversităţii din zona analizată, în scopul evidenţierii elementelor valoroase din ariile protejate. Prin elaborarea paşaportului ariei protejate se vor putea lua măsurilor de optimizare a conservării biodiversităţii.

Informaţiile culese şi prelucrate sub forma “paşaportului” vor fi amplu mediatizate în cadrul unei campanii informativ – educative.

[ ... descarcă prezentarea PowerPoint a proiectului ... ]

Imagini din localitatile vizate:

[Suceava] [Calafindesti] [Scheia] [Ilisesti] [Cajvana] [Campulung Moldovenesc] [Botosana] [Siret] [Vatra Dornei]

    << Proiecte >> | << Acasa >>
    Copyrightę 2002 - 2006, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina