Miercuri, 25 iunie 2008, a avut loc la Gălăneşti Sesiunea informativ-consultativă, organizată de Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina şi Primăria comunei Gălăneşti, în cadrul proiectului „Clean water”. Proiectul se derulează în cadrul Programului de Vecinătate România – Ucraina, Phare CBC 2005.


În prima parte a Sesiunii s-au prezentat: cadrul normativ referitor la apă, conceptul de management al resurselor de apă, bazinul hidrografic Siret şi Euroregiunea „Munţii Carpaţi”, impactul surselor de poluare din activităţile agro-zootehnice asupra receptorilor naturali, efectele poluării cu nutrienţi asupra sănătăţii umane şi a mediului, particularităţile comunei Gălăneşti, din punctul de vedere al vulnerabilităţii la poluarea cu nutrienţi, propunerea Ghidului de bune practici pentru prevenirea şi reducerea poluării cu nutrienţi din surse agro-zootehnice. Partea a doua a întâlnirii a fost consacrată discuţiilor pe baza draft-ului prezentat, în scopul îmbunătăţirii acestuia. Pentru implicarea deosebită la elaborarea draft-ului şi identificarea particularităţilor locale, focus grupul din Gălăneşti, parte a Grupului Local de Acţiune, a fost distins cu diplome.


În scopul iniţierii colaborării şi parteneriatelor transfrontaliere, pe baza unei conştientizări sociale largi, de ambele părţi ale graniţei româno-ucraineană, privind necesitatea asigurării securităţii apei şi gospodăririi durabile a resurselor, prevenirea şi reducerea poluării cu nutrienţi din surse agro-zootehnice în zona transfrontalieră româno-ucraineană a bazinului hidrografic Siret, la Sesiunea informativ-consultativă au participat 10 cetăţeni ucraineni, reprezentanţi ai producătorilor agricoli individuali din Ucraina.


La Sesiunea informativ-consultativă au participat cetăţeni ai comunei Gălăneşti, reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţia Mediului Suceava, ai autorităţilor locale, ai partenerului ucrainean - Asociaţia Bukvitsa Cernăuţi, alte persoane interesate.


„Sesiunea informativ-consultativă s-a desfăşurat în spiritul Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie şi participarea publicului la luarea deciziei în probleme de mediu. Întâlnirea a reprezentat un exerciţiu privind colaborarea transfrontalieră în domeniul apelor, informarea şi conştientizarea comunităţilor rurale din zonele de graniţă România - Ucraina în scopul implicării cetăţenilor, în cadrul unei colaborări eficiente, în activitatea decizională pentru menţinerea echilibrului dintre conservarea resurselor de apă şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale.” – a spus d-na Loreta Cautes, managerul proiectului Clean water.

 

Persoane de contact: Costel CĂLINESCU – preşedinte GEC Bucovina, Loreta CAUTEŞ, manager proiect
GEC Bucovina : Suceava, Str. Nicolae Bălcescu,  nr. 1, parter, tel. +40230/531996, fax +40230/523365,

e-mail: gecbucovina@rdslink.ro, website: www.gecbucovina.ro;  www.ecosv.ro
<< Proiecte >> | << Acasa >>
Copyrightę 2002 - 2006, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina