CleanWater - the development of nearby border areas co-operation in the field of water management for a durable sustenability aiming the water bodies "good purity"

Ecological Group for Co-operation EGC Bucovina Association implement the ClenWater project in the period of time: the 18th October, 2007 - the 17th of October, 2008, through: "The good neighboorhood Romania - Ukrain programme",
PHARE CBC 2005 - 3rd priority: "People to people", with the RO 2005/017-539.01.02.21 number.
Project partner: „BUKVITSA” Cernăuţi, Ukrain, nongouvrnmental organisation.
Project afiliate: The mayer of Gălăneşti Village, Suceava County, Romania.

Grup (grupuri ţinta) Micii producători agricoli individuali din zona rurală transfrontalieră româno-ucrineană, respectiv judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi.

Activităţi principale: Lansare/promovare şi planificare detaliată a proiectului; Stabilirea grupului local de acţiune, elaborare draft; Sesiune informativ-consultativă; Promovarea bunelor practici de prevenire şi reducere a poluării cu nutrienţi din surse agro-zootehnice; Evaluarea rezultatelor/finalizare proiect.
Obiectivul general: dezvoltarea colaborării transfrontaliere în domeniul managementului apelor în scopul gospodăririi durabile şi atingerea “stării bune” a corpurilor de apă, pentru asigurarea unor condiţii de viaţă similare, din punctul de vedere al calităţii apelor, pentru toţi cetăţenii Europei.
Obiective specifice, rezultate din mesajul „a trăi durabil înseamnă a trăi bine, sănătos, în parteneriat şi în mod tolerant, a recunoaşte valoarea lucrurilor şi a pune preţ pe calitate. Dezvoltarea durabilă înseamnă a gândi global şi a acţiona local”, sunt:
- iniţierea colaborării şi a parteneriatelor transfrontaliere, pe baza unei conştientizări sociale largi, de ambele părţi ale graniţei româno-ucraineană, privind necesitatea asigurării securităţii apei şi gospodăririi durabile a resurselor;
- prevenirea şi reducerea poluării cu nutrienţi din surse agro-zootehnice în zona transfrontalieră româno-ucraineană a bazinului hidrografic Siret - circumscris Districtului Hidrografic al Dunării (Dunărea - axă a integrării europene în domeniul apelor) şi creşterea colaborării transfrontaliere în domeniul apelor;
- conştientizarea locuitorilor din mediul rural cu privire la impactul asupra corpurilor de apă (de suprafaţă şi freatice) generat de aplicarea incorectă a fertilizanţilor şi de managementul defectuos al gunoiului de grajd;
- promovarea bunelor practici agricole şi a agriculturii ecologice ca soluţii de reducere a poluării cu nutrienţi, cu consecinţă directă asupra creşterii calităţii apei şi, implicit, a sănătăţii populaţiei;
- promovarea participării comunităţii rurale, ca parte consultantă a procesului de luare a deciziei, în gospodărirea durabilă a apei;
- informarea şi conştientizare a comunităţilor rurale din zonele de graniţă România - Ucraina în scopul implicării cetăţenilor, în cadrul unei colaborări eficiente, în activitatea decizională pentru
Grup (grupuri ţinta) Micii producători agricoli individuali din zona rurală transfrontalieră româno-ucrineană, respectiv judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi.

Prin proiect se iniţiază cadru de acţiune la nivel regional în domeniul protecţiei transfrontaliere a apelor, ce va traduce în fapte sintagma “dezvoltarea durabilă înseamnă a gândi global şi a acţiona local”. Odată constituite, modelele de colaborare şi cooperare vor avea o evoluţie dinamică, prin abordarea şi altor aspecte de poluare transfrontalieră, în acord cu principiul că a trăi durabil înseamnă a trăi bine, sănătos, în parteneriat şi în mod tolerant, a recunoaşte valoarea lucrurilor şi a pune preţ pe calitate.

[ ... Project's PowerPoint presentation ... ]

[ ... Download the draft of The Good Practice Guide ... ]


<< Proiecte >> | << Acasa >>
Copyrightę 2002 - 2006, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina