Cod Proiect: Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11/AC 04

Titlu:  Eco-Transparenta (Proiect pilot pentru ecologizarea deciziilor administrative cu impact asupra peisajului citadin sucevean)

Descrierea proiectului
Proiectul propune crearea cadrului organizational pentru participarea activa a reprezentantilor societatii civile la prevenirea si combaterea coruptiei în ceea ce priveste deciziile cu impact de mediu la nivelul comunitatii locale (pilot: municipiul Suceava). Alte obiective ale implementarii vizeaza dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor civice ale reprezentantilor societatii civile, îmbunatatirea implicarii acestora în prevenirea si combaterea coruptiei, schimbarea atitudinii functionarilor publici fata de cetateni, în general, si fata de voluntarii ecologisti, în special, promovarea principiilor integritatii si eticii, transparentei, responsabilizarii si bunei guvernari.Concret, proiectul “ECO-TRANSPARENTA” va desfasura, pe parcursul a zece luni, o campanie sustinuta de schimbare a atitudinii functionarilor fata de cetatean/voluntarul ecologist, prin informarea cetatenilor asupra propriilor drepturi (inclusiv, cel de a respinge/reclama actele de coruptie), prin implicarea societatii civile în deciziile cu impact de mediu la nivelul comunitatii locale sucevene si prin monitorizarea aplicarii acestora în folosul comunitatii si cu respect pentru banul public.

Implementat de:
Grupul Ecologic de Cooperare GEC Bucovina.

Valoarea proiectului: 70,000 euro

Surse de finanţare
Comisia Europeana si Guvernul României, prin Programul “Facilitatea de Tranzitie 2007/ 19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societatii civile în lupta împotriva coruptiei”.

Stadiul proiectului:

    • Contractul de finanţare a fost semnat in luna decembrie
    • Proiectul s-a finalizat pe 19 noiembrie 2010

     

<< Proiecte >> | << Acasa >>
Copyright© 2002 - 2010, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina