Titlu:  EVUE - URBACT II Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa

Acronim:  EVUE-URBACT II

Descrierea proiectului
Programul pentu Reteaua de dezvoltare Urbana URBACT II este un program de cooperare teritoriala europeana care creeaza premizele schimbului de experienta si cunoastere intre orasele europene, in domeniul dezvoltarii urbane durabile si care se realizeaza in cadrul unor retele europene de cooperare intre institutiile relevante in domeniu, de la nivel local, regional si central. Activitatile de cooperare interregionala din acest program sunt finantate din Fonduri structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala), in cadrul Obiectivului de Cooperare Teritoriala Europeana al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Bugetul total al Programului pentru perioada 2007 - 2013 este de 67,82 milioane Euro. In acest sens, Municipiul Suceava a elaborat, impreuna cu parteneri din Marea Britanie, Grecia, Suedia si Germania proiectul "EVUE - Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa" in vederea implementarii unor masuri ce vizeaza dezvoltarea de strategii durabile si dinamice pentru promovarea mijloacelor de transport electrice. Obiectivul principal al proiectului este schimbarea mentalitatii cetatenilor referitor la traficul rutier si transportul in comun, in scopul incurajarii cetatenilor catre mijloace de transport ecologice, in special electrice, pentru reducerea poluarii datorate traficului. Municipiul Suceava va beneficia de un buget de 12.500 Euro(din care 80% reprezinta contributia Uniunii Europene prin FEDR, 13% sunt finantare din partea Guvernului Romaniei, iar 7% provin din bugetul local)

Implementat de un consortiu format din autoritati locale:
Westminster(Marea Britanie) - lider proiect.
Zografou(Grecia)
Stockholm(Suedia)
Frankfurt(Germania)
Suceava(Romania)

Valoarea proiectului: 74,825 euro

Surse de finanţare:
Uniunea Europeana prin FEDR 80%
Guvernul Romaniei 13%
Bugetul local 7%.

GEC Bucovina este membru al Grupului Local de Sprijin al proiectului

Site-ul oficial al programului
Pagina web pe care se poate accesa Decalaratia de interes, pentru faza de dezvoltare a proiectului EVUE - URBACT II
Site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

 

<< Proiecte >> | << Acasa >>
Copyright© 2002 - 2010, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina