Obiectivul general al proiectului este derivat din obiectivele programului si este formulat astfel: Sensibilizarea si informarea activa a tinerilor din localitatile judetului Suceava aflate la granita cu Ucraina, granita a Uniunii Europene, asupra integrarii europene, a procesului de aderare si a impactului acestuia, prin adaptarea informatiei europene la nevoile si perceptia specifice tinerilor si zonei in care traiesc, stimularea dezbaterilor publice si asigurarea unor canale de informare si comunicare durabile.

Obiective specifice: Asediul mediatic activ al tinerilor din localitatile apropiate zonei de granita a judetului Suceava, unde informatia ajunge cu greutate. Acesta se va realiza astfel:
- Proiectul propune o campanie de informare adaptata tuturor tinerilor din zona de implementare, gradelor de pregatire si mediului in care traiesc (urban, rural). Vor fi implicati cel putin 5.000 de tineri din zona de implementare (1 municipiu, 2 orase si 3 comune din zona de granita a judetului Suceava);
- Prin transmiterea directa a informatiilor, utilizand elemente de comunicare vizuala si verbala precum: panouri, afise, pliante, conferinta, portal informatic, grup de discutii cu moderator, proiectul propune o campanie ampla de mediatizare a valorilor promovate de Uniunea Europeana privind institutiile acesteia, cooperarea transfrontaliera, dezvoltarea durabila, protejarea naturii, circulatia persoanelor si marfurilor, interculturalitate, toleranta. Pentru o informare eficienta, proiectul isi propune filtrarea si conversia informatiei adaptate la capacitatea directa de perceptie a tinerilor din zona granitei Schengen;
- Prin obiectivele sale, proiectul vizeaza intarirea capacitatii tinerilor antrenati in activitatile proiectului de a utiliza proactiv informatia primita, de a accesa si alte programe de finantare si de a sustine comunicarea pe teme europene si dupa momentul aderarii;
- Un alt obiectiv al proiectului este dezvoltarea atitudinii de tip participativ a tinerilor din comunitatile zonei de implementare, prin implicarea acestora in mod direct, in grupurile de sprijin, la sustinerea activitatilor proiectului.

In realizarea obiectivelor proiectului, Asociatia GEC Bucovina este sustinuta de mai multe institutii ale administratiei publice locale din zona de granita a judetului Suceava, de unitati de invatamant, ale jandarmeriei si ale politiei de frontiera. Acestea au calitatea de asociat la proiect.

Intrunire de lucru - Dezbatere pe rezultatele obtinute pana in prezent [ ... mai mult ... ][ ... imagini ... ]
Sondaj de opinie
  - Valori europene pentru tinerii de langa frontiere [ ...rezultate... ][ ...descarc document... ]

Duminica, 25 martie, in sala de festivitati a Primariei Municipiului RADAUTI, judetul Suceava, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina a organizat manifestarea cu tema "50 de ani de Constructie Europeana". Evenimentul a cuprins prezentari multimedia dedicate aniversarii a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma. Au fost proiectate spoturi audio-video avand continut informativ privind istoria constructiei Uniunii Europene, politicile europene si locul Romaniei in noua Europa largita, valorile europene de toleranta, pace si armonioasa convietuire. Au participat tineri din Suceava, Radauti si localitatile invecinate, reprezentanti ai institutiilor publice locale, voluntari. [ ... imagini ... ]

O manifestare cu tema "Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana" a avut loc duminica, 17 iunie, in Sala de conferinte a Primariei Orasului SIRET. Evenimentul a avut loc in cadrul seriei de manifestari de sensibilizare, informare si dezbateri tematice derulate prin proiectul „VALORI EUROPENE PENTRU TINERII DE LANGA FRONTIERE“, finantat de catre Reprezentanta Uniunii Europene in Romania, Programul de micro-proiecte Fondul Europa. Manifestarea „Uniunea Europeana. Aderarea Romaniei” a fost prima dintr-o serie de sase sesiuni tematice de informare comunitara si si-a propus sa aduca informatia europeana mai aproape de cetateni, sa stimuleze dezbaterile privind valorile Uniunii Europene in relatie directa cu valorile romanesti, sa initieze si sa sustina o retea de informare europeana activa. Participarea celor interesati a fost gratuita si accesul publicului liber. [ ... imagini ... ]

Primaria Comunei BILCA a gazduit miercuri, 4 iulie, sesiunea educativ-informativa cu tema "Politica Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului". Evenimentul a avut loc in cadrul seriei de manifestari de sensibilizare, informare si dezbateri tematice derulate prin proiectul „VALORI EUROPENE PENTRU TINERII DE LANGA FRONTIERE“, finantat de catre Reprezentanta Uniunii Europene in Romania, Programul de micro-proiecte Fondul Europa. Coordonatorul proiectului este Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina. Acest proiect se adreseaza tinerilor din localitatile judetului Suceava situate in apropierea noii granite a Uniunii Europene si anume municipiul Radauti, orasele Siret si Vicovu de Sus si comunele Vicovu de Jos, Bilca, Galanesti si Fratautii Vechi. [ ... imagini ... ]

Primăria Vicovu de Sus şi Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare au organizat vineri, 20 iulie, sesiunea educativ-informativă cu tema "Politica Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării şi tineretului". Seminarul a propus spre dezbatere subiecte referitoare la dezvoltarea calităţii educaţiei prin încurajarea cooperării între statele membre, încurajarea mobilităţii studenţilor, a persoanelor care urmează cursuri de formare, a tinerilor voluntari, a profesorilor şi formatorilor, conceptul de învăţare pe întreg parcursul vieţii, integrarea tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul de învăţare, accesul la educaţie, programe comunitare în domeniul educaţiei.
De un real interes s-a bucurat prezentarea programului eco-şcoală şi a proiectului „Să învăţăm despre pădure” derulat de Eco-şcoala nr. 10 din Suceava. De asemenea au fost apreciate luările de cuvânt ale reprezentanţilor Agenţiei de Protecţie a Mediului Suceava, privind Deceniul Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă, a Primăriei municipiului Rădăuţi privind proiectele cu finanţare europeană derulate în zonă şi a Asociaţiei EcoHar, privind planurile locale de acţiune. La lucrările seminarului a participat un public numeros format din tineri, cadre didactice, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, invitaţi. [ ... imagini ... ]

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Suceava şi Agenţia Naţională Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava au participat la seminarul educativ-informativ cu tema „Politica Uniunii Europene în domeniul ocupării forţei de muncă”, organizat de către Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare Bucovina, în data de 26 iulie 2007, la Vicovu de Jos. Evenimentul a avut loc în cadrul seriei de manifestări de sensibilizare, informare şi dezbateri tematice derulate prin proiectul „VALORI EUROPENE PENTRU TINERII DE LÂNGĂ FRONTIERE“, finanţat de către Reprezentanţa Uniunii Europene în România, Programul de micro-proiecte Fondul Europa.
Seminarul „Politica Uniunii Europene în domeniul ocupării forţei de muncă” a propus spre dezbatere subiecte referitoare la politica socială şi de ocupare a forţei de muncă, forţa de muncă românească în spaţiul european şi libera circulaţie, precum şi Programul Naţional de Reforme pentru Strategia Lisabona. Directorul AJOFM Suceava, dl Şuvăr Constantin a prezentat implicaţiile aderării României la Uniunea Europeană din punctul de vedere al politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă, al relaţiilor de muncă şi al politicilor salariale, la nivelul judeţului Suceava. De asemenea, a fost urmărită cu viu interes prelegerea „Trasee de traficare a drogurilor”, susţinută de coordonatorul Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava, dna Angelica Câmpan.
În cadrul dezbaterilor au fost formulate păreri privind legislaţia comunitară în domeniu în relaţie directă cu reglementările româneşti şi punerea în aplicare a acquis-ului prin cooperarea actorilor cheie ai dialogului social, necesitatea schimbării atitudinii şi mentalităţii faţă de muncă şi relaţiile de muncă, atât a angajatorilor, cât şi a angajaţilor. Concluziile seminarului au fost că România a înregistrat progrese vizibile în domeniu, a fost creat cadrul de coordonare între măsurile naţionale şi cele luate la nivel european pentru ca Uniunea Europeană să devină până în 2010 "cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai bune şi mai multe şi o mai mare coeziune socială". Ceea ce însă caracterizează economia naţională la acest moment este lipsa unei stabilizări economice de lungă durată. [ ... imagini ... ]

Materiale prezentate:

    - Radauti, 25 martie 2007

    - Siret, 17 iunie 2007

    - Bilca, 4 iulie 2007

    - Vicovu de Sus, 20 iulie 2007

    - Vicovu de Jos, 26 iulie 2007

    - Galanesti, 14 august 2007

    - Fratautii Vechi, 17 august 2007

    - Brosura "Valori europene pentru tinerii de langa frontiere"

 

<< Proiecte >> | << Acasa >>
Copyright© 2002 - 2007, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina