Titlu:  „PULSATILLA - Conservarea biodiversitatii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate "Fânetele seculare Ponoare" si "Fânetele seculare Frumoasa" contract 134321/20.10.2011, SMIS-CSNR 36224”

Descrierea proiectului
Obiectivul proiectului este dezvoltarea durabila, protectia si conservarea diversitatii biologice în ariile naturale protejate "Fânetele seculare Ponoare" si "Fânetele seculare Frumoasa" prin asigurarea unui management integrat al acestora.

Denumire beneficiar::
Grupul Ecologic de Cooperare GEC Bucovina Suceava, Romania in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Suceava- custodele celor doua arii protejate

Valoarea proiectului:458.230 Lei, din care 386.074 Lei reprezinta finantare nerambursabila din FEDR si bugetul de stat.

Surse de finanţare
Proiectul este finantat de Uniunea Europeana si co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) in cadrul Programului Operational Sectorial "MEDIU", Axa prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, Domeniul de interventie – Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000..

Stadiul proiectului:

  • Proiectul este implementat in perioada 20 octombrie 2011 – 19 iunie 2013.
  • Durata de implementare: 20 luni

Doua filme tip reclama, in care sunt prezentate speciile si habitatele de importanta comunitara si nationala din siturile Natura 2000 "Fanetele seculare Ponoare" si "Fanetele seculare Frumoasa" si importanta conservarii ecosistemelor din acestea:

Site-ul proiectului:

Vizitati web site-ul proiectului.
Copyright© 2002 - 2011, Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina